อุลตราแมนเป็นของไทย! !!

posted on 27 Jul 2011 20:50 by tamer-trickster in INterest
ข่าวเก่าอ่ะร่ะคับ จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 
ศาลญี่ปุ่นตัดสินคดีพิพาทลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนให้ “สมโพธิ แสงเดือนฉาย” ได้สิทธิสัญญาแต่เพียงผู้เดียว หลังจากที่คดีลิขสิทธิ์อุลตร้าแมน ยืดเยื้อมานานถึง 7 ปี สุดท้ายได้บทสรุปที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อคนไทย 
วันนี้ (5 มี.ค.)มีการแถลงข่าวชัยชนะคดีลิขสิทธิ์ “อุลตร้าแมน” ขึ้น โดย นายสมโพธิ แสงเดือนฉาย ประธานบริษัท ซึบูราญ่า ไชโย จำกัด เปิดเผยถึง ชัยชนะในคดีลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยศาลชั้นต้น ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้ตัดสินชี้ขาดให้เป็นผู้ได้สิทธิทางการค้าทั่วโลกของอุลตร้าแมนแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นในประเทศญี่ปุ่น 
การตัดสินในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเรามีสิทธิทุกประการแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการทางการค้ากับลิขสิทธิ์อุลตร้าแมน ซึ่งศาลที่ตัดสินกรณีพิพาทครั้งนี้เป็นศาลของประเทศคู่กรณี ดังนั้นจึงน่าจะบอกได้อย่างชัดเจนว่า กรณีพิพาทที่ยาวนานถึง 7 ปีนี้ ใครคือผู้ที่มีสิทธิในอุลตร้าแมนตัวจริง” นายสมโพธิกล่าว 
อุลตร้าแมนยอดมนุษย์ขวัญใจเด็กๆ โดยจุดเริ่มต้นของคดีประวัติศาสตร์นี้ เริ่มด้วยการที่นายสมโพธิ แสงเดือนฉาย ได้ทุนรัฐบาลไปเรียนที่